2018. évi munkák

1.) „Pincehely településen szennyvíztisztító-telep és szennyvízcsatorna tervezési és kivitelezési munkák” nevű projekten belül DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz-gerincvezeték építés bekötésekkel, valamint nyomóvezeték fektetése

DN 200 KG-PVC gravitációs gerincvezeték építése bekötésekkel: 1786 fm

D110 KPE ivóvíz vezeték építése: 120 fm

2.) „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú projekt keretében, Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú projekten belül DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz-gerincvezeték építés bekötésekkel, valamint nyomóvezeték fektetése.

DN 200 KG-PVC gravitációs gerincvezeték építése:2745 fm

3.) „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú projekt keretében, Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú projekten belül a 6455 Katymár, 0318/4 hrsz. alatti építési telephely kialakítása (kerítések, kapuk, konténerek, felvonulási út, vill. bekötés földmunkája) I. oszt. minőségben szerződés szerint.

4.) „Paks, Ipari Parkban új telkek kialakításához szükséges közművek kiépítése” tárgyú projekt teljes körű kivitelezési munkái

DN 630 KG-PVC zárt csapadékcsatorna építése: 530 fm

TB 60/142/105 előregyártott beton mederburkoló elemekből épült nyílt árok kivitelezése gépkocsi bejárókkal: 304 fm

DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz vezeték építése bekötésekkel: 385 fm

D 225 KPE ivóvíz vezeték építése 8 db D 110 KPE bekötéssel, 10 db vb. aknával: 349 fm

D 90 KPE locsolóvíz vezeték építése 8 db D 90 KPE bekötéssel, 9 db vb. aknával: 492 fm

5.) „Uránbányászati III. Meddőhányó mélyszivárgó rendszer bővítése” munkáinak komplett elvégzése I. oszt. minőségben szerződés szerint.

K-i szivárgó cső DN 200-as 200 fm, K-i levezető csatorna DN160-as 120 fm, D-i szivárgó segédcsövek DN250 260 fm, D-i szivárgó DN 250 270 fm, 1 db DN2200 vb. átemelő akna, D80 KPE nyomóvezeték 20 fm

6.) „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.2-15-2016-00007 azonosító számú „Bálványos Ivóvízminőség-javító Program” elnevezésű projekt keretében, Bálványos településen megvalósítandó vízműtelep fejlesztési feladatainak ellátására, FIDIC Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint” tárgyú, a Hidrokomplex Kft. által 2216 munkaszámon készített terv- és iratjegyzékben meghatározott kiviteli tervek műszaki tartalma szerinti vasbeton műtárgyak helyszíni telepítése, csőkapcsolatok elkészítés, az udvartéri vezetékek fektetése, csővezetékek fertőtlenítése és nyomáspróbázása, valamint kerítés építése, mint vállalkozói teljesítés” projekten belül nyomásfokozó,- nyomáscsökkentő-, 20m³-es magastároló-, hipó adagoló, elzáró- és medence túlfolyó előregyártott aknák telepítésének előkészítő földmunkái