2019. évi munkák

1.) „Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00012 azonosító számú projekt keretében, Madaras és Katymár települések szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének építési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú projekten belül DN 200 KG-PVC gravitációs szennyvíz-gerincvezeték építés bekötésekkel, valamint nyomóvezetékek építése

DN 200 KG-PVC gravitációs gerincvezeték építése: 6350 fm

D160 KPE távvezeték építése szerelvényaknákkal, gépészeti szereléssel együtt: 6900 fm

D90 KPE nyomóvezeték építése 650 fm

2.) Paks Atomerőmű, „A Paks, 8803/16 hrsz. ingatlanon található víziközművek átalakítása” tárgyú beruházás kivitelezésén belül szennyvíz és csapadékvíz vezeték építése

D 315 KG-PVC szennyvíz vezeték kiváltása: 276 fm