2020. évi munkák

1.)„A Paksi Atomerőmű 8803/16 hrsz. ingatlanon található víziközművek átalakítása” tárgyú beruházás kivitelezésén belül szennyvíz és csapadékvíz vezeték építése víztartási és nyomáspróbákkal.

DN 400 KD-Extra csapadékcsatorna építése (meglévő vezeték kiváltásával) víznyelőkkel 273 fm

DN300 KD-Extra csapadékcsatorna építése (meglévő vezeték kiváltásával) 82 fm

2.)„A Paksi Atomerőmű tűzivíz rendszer átalakítása” projekt kapcsán 540 m vezeték építése üzemi területen, átlag 4 m mélységben

D630 KPE tüzivíz vezeték építése 540 fm

3.)„Paks, Kurcsatov utca tömbbelső rekonstrukció II. ütem” tárgyú projekten belül csapadékvíz, szennyvíz, ivóvíz és locsolóvíz kiépítéséhez kapcsolódó közműfeltárás, árokásás, csőfektetés

D200 KG-PVC szennyvíz vezeték kiváltás 85 fm

D315 KG-PVC csapadékvíz vezeték kiváltás 110 fm

D110 KPE ivóvíz vezeték kiváltás 49 fm

D90 KPE ivóvíz vezeték kiváltás 45 fm

4.)„Paks, Ipari Park belső út- és közműhálózat bővítés” tárgyú projekt teljes körű kivitelezési munkái a kiviteli tervekben és a vízjogi létesítési engedélyben szereplő műszaki tartalomnak megfelelően

CS-1-2-0 jelű csapadék csatorna (nyílt burkolt árok) építése, összesen 256 fm hosszban átereszekkel együtt kompletten

CS-I-1-1 jelű DN630 KG-PVC csapadék csatorna építése, összesen 472 fm hosszban víznyelőkkel együtt kompletten                              

SZ-2-0 jelű DN200 KG-PVC szennyvíz csatorna építése, összesen 398 fm hosszban kompletten                                        

V-2-0 jelű D225 KPE ivóvíz vezeték építése, összesen 274 fm hosszban, D110KPE ivóvíz bekötésekkel, 16 db előre gyártott vb. akna elhelyezésével, gépészeti szerelvényezésekkel, tűzcsapok elhelyezésével kompletten

5.)„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezésű KEHOP-3.2.1.-15-2016-00002 azonosító számú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint” tárgyú munkához közműépítési munkálatok elvégzése a szerződés mellékletét képező költségvetésben foglaltaknak megfelelően.

D110 KG-PVC csapadékvíz 7 fm

D125 KG-PVC csapadékvíz 80 fm

D160 KG-PVC csapadékvíz 4 fm

D200 KG-PVC csapadékvíz 72 fm

D315 KG-PVC csapadékvíz 354 fm

D400 KG-PVC csapadékvíz 53 fm

D200 KG-PVC csurgalékvíz 468 fm

D315 KG-PVC csurgalékvíz 103 fm

D400 KG-PVC csurgalékvíz 124 fm

D110 drén csurgalékvíz 136 fm

D200 KG-PVC szennyvízvezeték 20,5 fm

D32 KPE ivóvíz vezeték 317 fm

7,2 m X 7,9 m záportározó medence földmunkájának és mederburkolatának kivitelezése

Burkolt árok földmunkája és mederburkolatának kivitelezése 225 fm